Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αναλαμβάνει τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο το Σχολείο χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από χρήστες (ο καθένας, "Μαθητής") του Σχολείου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξαπλώνεται στο Σχολείο και σε όλα τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα εκεί.

Προσωπική αναγνώριση

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης από μαθητές με διαφορετικούς τρόπους. Περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, τις ακόλουθες περιπτώσεις όταν οι Σπουδαστές:

  • εγγραφείτε στη Σχολή ή σε οποιοδήποτε Μάθημα που προσφέρει η Σχολή,
  • εγγραφείτε σε ένα ενημερωτικό δελτίο,
  • συνδέεται με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, χαρακτηριστικά ή πόρους που είναι διαθέσιμοι στο Σχολείο.

Τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας του μαθητή συλλέγονται μόνο εάν υποβάλουν οικειοθελώς τα στοιχεία αυτά στη Σχολή. Οι μαθητές μπορούν να αρνηθούν να παράσχουν προσωπικά στοιχεία ταυτότητας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με το Σχολείο.

Γιατί χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας του μαθητή χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών
  • Για να εξατομικεύσετε το UX (εμπειρία χρήστη)
  • Για να κατανοήσουμε πώς οι μαθητές μας χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και πόρους ως ομάδα
  • Για να εκτελέσουμε καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Οι διευθύνσεις email των μαθητών χρησιμοποιούνται για την αποστολή των δεδομένων τους και τις ενημερώσεις που σχετίζονται με την παραγγελία τους
  • Οι διευθύνσεις email των μαθητών χρησιμοποιούνται επίσης για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, ερωτήσεις ή άλλα αιτήματά τους
  • Κοινή χρήση προσωπικών στοιχείων του μαθητή. 

Τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας του Φοιτητή δεν πωλούνται, δεν ανταλλάσσονται ή ενοικιάζονται ποτέ σε άλλους.

Ιστότοποι τρίτων

Οι μαθητές μπορούν να βρουν διαφημιστικό περιεχόμενο ή συνδέσμους στο Σχολείο μας που οδηγούν σε ιστότοπους και υπηρεσίες συνεργατών μας ή σε άλλα τρίτα μέρη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για παρόμοιο περιεχόμενο ή συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους και ούτε για πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους που συνδέονται με ή από το Σχολείο μας. Συνήθως, αυτοί οι ιστότοποι ή οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, ενδέχεται να αλλάζουν συνεχώς. Αυτοί οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι Φοιτητές υπόκεινται στους όρους και τις πολιτικές των ακριβών προσφορών του ιστότοπου.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Το Σχολείο έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να εξετάζετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και να ενημερώνεστε για τροποποιήσεις.

Η αποδοχή των ακόλουθων όρων

Με την εγγραφή σας στη Σχολή, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Εάν είστε αντίθετοι με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μην εγγραφείτε στη Σχολή. Η συνεχής εγγραφή σας στο Σχολείο, μετά την δημοσίευση των αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.