Όροι χρήσης

Με την πρόσβαση σε αυτό το Σχολείο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και είστε υπεύθυνοι για τη συμφωνία με οποιαδήποτε ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που καλύπτεται σε αυτό το Σχολείο προστατεύεται από την κατάλληλη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου οποιουδήποτε υλικού με δυνατότητα λήψης στον ιστότοπο του Σχολείου για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή μόνο. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, βάσει της οποίας, δεν επιτρέπεται:

  • να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά·
  • χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό·
  • προσπαθήστε να αναθεωρήσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στη Σχολή.
  • αφαιρέστε οποιαδήποτε τεκμηρίωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης ιδιοκτησίας από τα υλικά·
  • μεταφέρετε το υλικό σε άλλο άτομο ή «καθρεφτίστε» το υλικό σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα σταματήσει αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς ή το Σχολείο μπορεί να τη διακόψει ανά πάσα στιγμή.

Αποποίηση ευθυνών

Το διαθέσιμο υλικό παρέχεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Η Σχολή δεν δίνει καμία υπόσχεση, ρητή ή υπονοούμενη. Με αυτόν τον τρόπο, αρνείται και αναιρεί οποιαδήποτε άλλη εγγύηση. Περαιτέρω, το Σχολείο δεν υπόσχεται ούτε κάνει δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης εκπαιδευτικού υλικού στον ιστότοπο ή άλλως σχετικά με τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση που το Σχολείο ευθύνεται για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή μείωση κέρδους, ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο Σχολείο.

Συνδέσεις

Το Σχολείο δεν ελέγχει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό του και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποστηρίζεται από το Σχολείο. Είναι σε κίνδυνο του χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε παρόμοιο συνδεδεμένο ιστότοπο.

Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας

Το Σχολείο μπορεί να επεξεργαστεί αυτούς τους Όρους Χρήσης για την πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι οφείλετε με την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης.

Κυβερνητικός νόμος

Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τη Σχολή ελέγχεται από τους νόμους που παρέχουν οι Ιδιοκτήτες του Σχολείου ανεξάρτητα από τη διευθέτηση σύγκρουσης νόμων.